• Sona 4.2 高灵敏度相机


  制造厂商:    英国 Andor

  全新sCMOS相机旗舰机型,有高真空制冷能力

 • Zyla 4.2 sCMOS相机


  制造厂商:    英国 Andor 

  一代QE增强型sCMOS传感器技术

 • Zyla 5.5高分辨率 sCMOS相机


  制造厂商:     英国 Andor

  500万像素,6.5微米像素 - 22毫米对角线, 0.9个电子读取噪声, 60% QE

 • DaVinci 2K CMOS 高速荧光成像相机


  制造厂商:     美国 SciMeasure

  高速运动成像的极致解决方法,可应用于光片显微镜,离子成像, TIRF成像,分子追踪


返回到 专业显微镜相机